Εργαστήρια

This Site

Ρολόι

Φυσικών επιστημών

 

lab

Στο εργαστήριο φυσικών επιστημών του σχολείου μας πραγματοποιούνται όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα μαθήματα Φυσική ? Χημεία ?Βιολογία όλων των Τάξεων.

 DSC00014

 
Το εργαστήριο λειτουργεί και σαν αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας για την Α και Β Τάξη καθώς είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνεργάζονται και να λειτουργούν σε ομάδες.

 


Στο εργαστήριο μας επίσης υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και εφαρμόζονται Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία.