Εργαστήρια

This Site

Ρολόι

Χρήσιμα/έντυπα

 

Χρήσιμα

Ωράριο διδασκαλίας

Ενημέρωση γονέων

 

Έντυπα

Αίτηση δικαιολόγησης απουσιών μαθητή

Αίτηση για βεβαίωση φοίτησης στο σχολείο μας

Αίτηση Γενικής χρήσης

Υπέυθυνη Δήλωση

(Σημείωση: Τα παραπάνω έντυπα μπορούν να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν αλλά θα πρέπει ο γονέας ή κηδεμόνας να τα φέρει ο ίδιος στο σχολείο, η εναλλακτικά να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής)