Εργαστήρια

This Site

Ρολόι

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες καθηγητές του σχολείου μας. 

Το σχολικό έτος 2012-2013 στο σχολειο μας διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές

Διευθυντής: Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης        

 Μαθηματικός

 Υποδιευθύντρια: Δελούκα Μαρία

 Αγγλικής Γλώσσας

 Μηλιαρέσης Ιωάννης

 Θεολόγος

 Σαμαρτζή Βασιλική

 Φιλόλογος

 Χαρώνης Αθανάσιος

 Φιλόλογος

 Δημοπούλου Ευθαλία

 Φιλόλογος

 Στεφανουδάκη Ελισάβετ

 Φιλόλογος

 Αντωνοπούλου Αναστασία

 Φιλόλογος

 Κόρνια Κυριακή

 Φιλόλογος

 Τσουφλιάς Αθανάσιος

 Μαθηματικός

 Σκουτέλη Μαρία

 Μαθηματικός

 Μαρμαρινός Κωνσταντίνος

 Γεωλόγος - Γεωφυσικός M.Sc.

 Κατσαρού Ελένη

 Γεωλόγος M.Sc.

 Στουπή Βαλασία

 Γαλλικής Γλώσσας

 Φλωροπούλου Χρυσούλα

 Αγγλικής Γλώσσας

 Ζώτου Βασιλική

 Γερμανικής Γλώσσας

 Θεοδώρου Βασίλειος

 Φυσικής Αγωγής

 Μολυβάς Κωνσταντίνος

 Φυσικής Αγωγής

 Δημόπουλος Γεώργιος

 Τεχνολογίας

 Ρουσσοπούλου Ελενίτσα

 Πληροφορικής

 Χριστοδουλίδης Χρήστος

 Πληροφορικής

 Στο πρόγραμμα ενίσχυσης της Ελληνομάθειας:

 Κουφός Ειρηναίος

 

 Φιλόλογος