Ενίσχυση της Ελληνομάθειας

 

 

Ενίσχυση της Ελληνομάθειας

       Η δραστηριότητα στοχεύει στη γλωσσική ενίσχυση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα. Παράλληλα, αποσκοπεί στην υποστήριξη αλλόγλωσσων μαθητών με αναπηρίες οι οποίες επηρεάζουν την κατάκτηση της νεοελληνικής γλώσσας στην προφορική ή γραπτή της πραγμάτωση.

 

Υποστήριξη του σχολείου στην οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας

       Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της δράσης αυτής θα οργανωθούν και θα λειτουργήσουν τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας για τους μαθητές της ομάδας στόχου και ειδικότερα για:

  •       1)Αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές που έχουν φοιτήσει σε Τάξεις Υποδοχής, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα.
          2)Νεοαφιχθέντες στη χώρα αλλόγλωσσους μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες όπου δεν λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής.

          3)Αλλόγλωσσους μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε ελληνικό σχολείο.

 

Υπεύθυνος καθηγητής στο σχολείο μας:  Κος Κουφός Ειρηναίος, Φιλόλογος.